Anh văn lớp 10 unit 1

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ...

Bạn đang xem: Anh văn lớp 10 unit 1

Loạt bài xích soạn, giải bài bác tập tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ... để giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu để hướng dẫn các em học sinh lớp 10 dễ dàng dàng sẵn sàng bài nhằm học tốt môn tiếng Anh lớp 10.

*

Từ vựng giờ Anh lớp 10 Unit 1

Bảng liệt kê các từ vựng:

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Ask and answer questions about your daily routine, using the cues below. (Làm câu hỏi theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về những câu hỏi làm tầm trung của em, sử dụng gợi ý bên dưới.)

A: What time do you often go to school? (Bạn thường đến lớp lúc mấy giờ?)

B: I often go lớn school at 6.30.

A: What time bởi vì you often have breakfast?

B: I often have breakfast at 6.

A: What vì you often bởi in the morning?

B: I go to school.

A: What bởi vì you often bởi in the afternoon?

B: I often vì my homework.

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage và then vị the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và kế tiếp làm những bài tập theo sau.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài xích nghe:

Mr. Vy: The alarm goes off at 4:30. I get up & go down to lớn the kitchen to boil some water for my morning tea. I drink several cups of tea, have a quick breakfast & then lead the buffalo lớn the field. It takes me 45 minutes to get ready. I leave the house at a quarter past five và arrive in the field at exactly 5:30. I plough và harrow my plot of land and at a quarter khổng lồ eight I take a short rest. During my break I often drink tea with my fellow peasants & smoke local tobacco. I continue lớn work from a quarter past eight till 10:30. Then I go home, take a short rest và have lunch with my family at 11:30. After lunch I usually take an hour"s rest.

Mrs. Tuyet: At 2:30 in the afternoon we go lớn the field again. We repair the banks of our plot of land. Then my husband pumps water into it while I vày the transplanting. We work for about two hours before we take a rest. We finish our work at 6 p.m. We have dinner at about 7 p.m., then we watch TV và go lớn bed at about 10 p.m. Sometimes we go & see our neighbours for a cup of tea. We chat about our work, our children and our plans for the next crop. Although it’s a long day for us, we are contented with what we do. We love working và we love our children.

Hướng dẫn dịch:

Ông Vy: Đồng hồ báo thức reo lúc 4 giờ 30. Tôi thức dậy cùng xuống nhà bếp đun nước đến buổi trà sáng. Tôi uống vài bóc tách trà, kiếm được điểm tâm nhanh và tiếp đến dẫn trâu ra đồng. Tôi mất 45 phút để chuẩn chỉnh bị. Tôi ra khỏi nhà thời điểm 5 tiếng 15 và cho ruộng đúng 5 tiếng 30. Tôi cày và bừa thửa đất của tôi, với lúc 7 giờ đồng hồ 45 tôi nghỉ một tí. Trong những lúc nghỉ, tôi thường uống trà với các bạn nông với hút dung dịch lào. Tôi tiếp tục làm việc từ 8 giờ đồng hồ 15 cho tới 10 giờ 30. Tiếp đến tôi về nhà nghỉ ngơi một tí và nạp năng lượng trưa với gia đình lúc 11 giờ 30. Sau bữa trưa, tôi hay nghỉ một giờ.

Bà Tuyết: Lúc 2 tiếng đồng hồ 30 chiều, chúng tôi ra đồng một lượt nữa. Cửa hàng chúng tôi sửa bờ cho những mảnh ruộng. Sau đó ông xã tôi bơm nước vào ruộng trong khi tôi cấy lúa. Chúng tôi làm việc khoảng tầm hai giờ đồng hồ trước khi chúng tôi nghỉ. Cửa hàng chúng tôi làm xong công việc lúc 6 giờ. Công ty chúng tôi ăn về tối lúc khoảng chừng 7 giờ, tiếp đến xem tivi cùng đi ngủ lúc khoảng tầm 10 giờ. Đôi khi chúng tôi sang quán ăn xóm nhằm uống trà. Shop chúng tôi tán gẫu về công việc, con cháu và chiến lược cho mùa màng tới. Dầu ngày bao gồm dài nhưng chúng tôi hài lòng với các bước đã làm. Chúng tôi yêu lao động và yêu thương thương con cháu mình.

Task 1. Choose the option A, B, or C that best suits the meaning of the italicized word(s). (Chọn phương pháp A, B, hoặc C làm sao để cho sát nghĩa với trường đoản cú in nghiêng nhất.)

1-C 2-C 3-A 4-A

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is Mr. Vy"s occupation? (Nghề nghiệp của ông Vy là gì?)

=> He"s a peasant/ farmer.

2.

Xem thêm: Những Bó Hoa Hồng Đẹp Nhất Tặng Người Yêu Ý Nghĩa, Mẫu Hoa Đa Dạng

What time does he get up & what does he bởi after that? (Ông ấy thức dậy cơ hội mấy giờ đồng hồ và làm những gì sau đó?)

=> He gets up at 4:30 và goes down khổng lồ the kitchen khổng lồ boil some water for his early tea.

3. What does he vì chưng in the morning? (Ông ấy làm những gì vào buổi sáng?)

=> He ploughs và harrows his plot of land, drinks tea & smokes local tobacco with his fellow peasants during his break.

4. What vì chưng Mr. Vy và his wife do in the afternoon? (Ông Vy cùng vợ làm những gì vào buổi chiều?)

=> In the afternoon, Mr. Vy and his wife repair the banks of their plot of land. Mr. Vy pumps water into while his wife does the transplanting.

5. Are they happy with their lives or not? Why? (Họ hạnh phúc hay là không hạnh phúc với cuộc sống của bản thân không? trên sao?)

=> Yes, they are. Because they love working & they love their children, too.

Task 3. Scan the passage và make a brief chú ý about Mr. Vy và Mrs. Tuyet"s daily routines. Then compare your note with a partner. (Đọc lướt đoạn văn cùng ghi chú vắn tắt về các bước thường làm từng ngày của ông Vy với bà Tuyết. Kế tiếp so sánh bảng chú giải của em với chúng ta cùng học.)

In the morning

- 4.30: Mr Vy gets up, goes down lớn the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has a quick breakfast, leads the buffalo to lớn the field.

- 5.15: leaves the house

- 5.30: arrives in the field, ploughs, harrows the plot of land.

- 7.45: takes a short rest

- 10.30: goes home

- 11.30: has lunch with his family

In the afternoon

- 2.30: Mr Vy and Mrs Tuyet go to the field again, repair the banks of the plot of land. Mr Vy pumps water into the field, Mrs Tuyet does the transplanting.

- 6. Pm: finish work

- 7. Pm: have dinner

After dinner

- watch TV

- go to bed

- Sometimes visit neighbours and chat with them.

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in groups. Talk about Mr. Vy and Mrs. Tuyet"s daily routines. (Làm vấn đề theo nhóm. Hãy nói về các bước hàng ngày của ông Vy cùng bà Tuyết.)

Mr Vy and Mrs Tuyet are farmers. They get up early, at 4:30 a.m. They work hard on their plot of land, usually from 5:30 a.m. Till 6 p.m. Mr Vy usually takes an hour"s rest after lunch.

Xem thêm: Truyện Những Ngôi Sao Xa Xôi, Phân Tích Truyện Ngắn Những Ngôi Sao Xa Xôi

After dinner, they watch TV & go khổng lồ bed at about 10 p.m. Sometimes, they visit their neighbors and chat ahoul their work, their children và their plan for thc next crop. They love working và they love their children as well.