Âm đệm trong tiếng việt

     

-Tiếng Việt có 6 thanh: thanh ngang (còn điện thoại tư vấn là thanh không), thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng.Bạn đã xem: Âm đệm trong giờ đồng hồ việt là gì

– 22 phụ âm : b, c (k,q), ch, d, đ, g (gh), h, kh, l, m, n, nh, ng (ngh), p, ph, r, s, t, tr, th, v, x.

Bạn đang xem: âm đệm trong tiếng việt

– 11 nguyên âm: i, e, ê, ư, u, o, ô, ơ, a, ă, â.

2.Vần gồm gồm 3 phần : âm đệm, âm bao gồm , âm cuối.

* Âm đệm:

– Âm đệm được ghi bằng con chữ u và o.

+ Ghi bằng con chữ u khi đứng trước các nguyên âm y, ê, ơ, â.

Xem thêm: Chương 3, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký Chương 3, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Tác Giả Tô Hoài

– Âm đệm không mở ra sau các phụ âm b, m, v, ph, n, r, g. Trừ các trường hợp:

+ sau ph, b: thùng phuy, voan, xe hơi buýt (là tự nước ngoài)

+ sau n: thê noa, noãn sào (2 trường đoản cú Hán Việt)

+ sau r: roàn roạt.(1 từ)

+ sau g: goá (1 từ)

* Âm chính:

Trong giờ Việt, nguyên âm như thế nào cũng có thể làm âm chủ yếu của tiếng.

– những nguyên âm đơn: (11 nguyên âm ghi ở trên)

– những nguyên âm song : gồm 3 nguyên âm đôi và được tách thành 8 nguyên âm sau:

+ iê:

Ghi bởi ia lúc phía trước không có âm đệm và phía sau không có âm cuối (VD: mía, tia, kia,…)

Ghi bằng yê lúc phía trước bao gồm âm đệm hoặc không tồn tại âm nào, phía sau gồm âm cuối (VD: yêu, chuyên,…)

Ghi bằng ya lúc phía trước gồm âm đệm cùng phía sau không có âm cuối (VD: khuya,…)

Ghi bằng iê khi phía trước tất cả phụ âm đầu, phía sau có âm cuối (VD: tiên, kiến,…)

+ uơ:

Ghi bởi ươ khi sau nó gồm âm cuối ( VD: mượn,…)

Ghi bởi ưa lúc phía sau nó không tồn tại âm cuối (VD: ưa,…)

+ uô:

Ghi bởi uô lúc sau nó tất cả âm cuối (VD: muốn,…)

Ghi bởi ua khi sau nó không tồn tại âm cuối (VD: mua,…)

* Âm cuối:

– các phụ âm cuối vần : p, t, c (ch), m, n, ng (nh)

– 2 bán âm cuối vần : i

*

(y), u (o)

B) bài bác tập thực hành:

Bài tập 1:

Hãy đến biết cấu tạo vần của các tiếng sau: Nhoẻn cười, huy hiệu, hoa huệ, thuở xưa, khuây khoả, ước mong mỏi gì, khuya khoắt, khuyên giải, tia lửa, mùa quýt, bé sứa, nhỏ sếu,…

02- cấu tạo từ Hán Việt (HV): (Dùng mang đến GV tham khảo để phân biệt với tự thuần Việt)

A) Đặc điểm cấu tạo vần của từ bỏ Hán Việt :

– trong từ HV không có chữ nào mang vần: ắt, ấc, âng, ên, iêng, iếc, ít, uốt, uôn, ưt, ươt, ươn.

– trường đoản cú HV chỉ có chữ có vần:

+ ắc (nam bắc, đắc lực, nghi hoặc,…);

+ ất (nhất trí, tất yếu, bất tử, nhà nhật, tổn thất, sự thật,…);

+ ân (ân nhân, chân thực, nhân dân, quân đội, kiên nhẫn,…)

+ ênh ( bệnh viện, pháp lệnh,…)

+ iết ( khúc triết, hào kiệt, oan nghiệt,…)

+ uôc ( tổ quốc, chiến cuộc,…)

+ ich ( lợi ích, du kích, khuyến khích,…)

+ inch ( binh sĩ, bình định, tởm đô, huynh đệ, quang quẻ minh,…)

+ uông (cuồng loạn, tình huống,…)

+ ưc ( chức vụ, đức độ, năng lực,…)

+ ươc ( mưu chước, tân dược,…)

+ ương ( cương cứng lĩnh, cường quốc,…)

– Chỉ trong từ HV, vần iêt new đi cùng với âm đệm (viết là uyêt: quyết, quyệt, tuyết, huyệt,…)

– từ HV có vần in chỉ bao gồm trong uy tín (nghĩa là tin) (VD: tín đồ, tín cử, tín nhiệm, tín phiếu) cùng chữ thìn (tuổi thìn).

Xem thêm: Trong Các Chất Sau Đây Chất Nào Là Đơn Chất, H2, O2, Na, Al

– trường đoản cú HV với vần ơn siêu hiếm, chỉ bao gồm vài tiếng : tô (núi), solo (một mình) với chữ đơn trong đơn từ, thực đơn.