Objective mathematics vol 1 for engineering entrances

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Objective mathematics vol 1 for engineering entrances


Cho phương trình : 3cosx + cos2x - cos3x + 1 = 2sinx.sin2x . Hotline (alpha) là nghiệm lớn nhất thuộc khoảng ( 0;2(pi) ) của phương trình . Tính (sinleft(alpha-fracpi4 ight)) .


*

(3cosx+2cos^2x-1-left(4cos^3x-3cosx ight)+1=4cosx.sin^2x)

(Leftrightarrow6cosx+2cos^2x-4cos^3x=4cosxleft(1-cos^2x ight))

(Leftrightarrow3cosx+cos^2x-2cos^3x=2cosx-2cos^3x)

(Leftrightarrow cos^2x+cosx=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=-1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=fracpi2+kpi\x=pi+k2piendmatrix ight.)

(Rightarrow) Nghiệm lớn nhất trên (left(0;2pi ight)) là (alpha=frac3pi2)

(sinleft(frac3pi2-fracpi4 ight)=-fracsqrt22)


Đúng 1
bình luận (0)
Các câu hỏi tương từ

Tính tổng S những nghiệm của phương trình (left(2cos2x+5 ight)left(sin^4x-cos^4x ight)+3=0) trong khoảng (left(0;2pi ight)) 


Lớp 11 Toán bài xích 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương t...
0
0
*

1) tra cứu nghiệm của phương trình: (fraccos4xcos2x=tan2x) trong khoảng (left(0;fracpi2 ight))

2) tìm toàn bộ các nghiệm của phương trình: sin8x+cos4x=1+2sin2x.cos6x nằm trong (left(-pi;pi ight))

3) tìm tất cả các nghiệm của phương trình: (fracsqrt3sin3x-2sinx.sin2x-cosxsinx=0) nằm trong (left<-fracpi2;fracpi2 ight>)

4) tìm tất cả các nghiệm của phương trình: sinx+ sin2x+ sin3x=0 nằm trong (left(0;pi ight))


Lớp 11 Toán bài bác 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác cùng phương t...
2
0

Cho phương trình (1-Sinx)(Cos2x + 3mSinx+Sinx-1)=(mCos^2x) (m là tham số). Tìm các giá trị thực của m để phương trình tất cả 6 nghiệm không giống nhau thuộc khoảng (left(-dfracPi2;2Pi ight))
Xem thêm: Khi Nghe Nhạc Con Nhẹ Nhàng Hơn, Lời Bài Hát Ba Kể Con Nghe

Lớp 11 Toán bài xích 4: Ôn tập chương Hàm con số giác với phương t...
1
0

1) tìm toàn bộ các nghiệm của phương trình:(sin3x-frac2sqrt3sin^2x=2sinx.cos2x) nằm trong đoạn (left<0;2pi ight>)

2) tìm nghiệm của phương trình: (sin^2x+sin^22x+sin^23x=frac32) trong tầm (left(frac-pi2;fracpi2 ight))

3) tìm kiếm nghiệm của phương trình: (sin2x+sinx-frac12sinx-frac12sinx=2cot2x) trong khoảng (0;(pi))

4) phương trình cos22x+3cos18x+3cos14x+cos10x=0 gồm bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng chừng (0;(fracpi2))


Lớp 11 Toán bài xích 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác với phương t...
3
0

Có bao nhiêu giá trị nguyên của thông số m nhằm phương trình : cos3x-cos2x+mcosx=1 tất cả đúng 7 bảy nghiệm khác biệt thuộc khoảng (left(-fracpi2;2pi ight)) ?


Lớp 11 Toán bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương t...
1
0

Số nghiệm của phương trình : (sinleft(2x+frac9pi2 ight)-3cosleft(x-frac15pi2 ight)=1+2sinx) với (xinleft<0;2pi ight>) là ?


Lớp 11 Toán bài bác 4: Ôn tập chương Hàm con số giác và phương t...
1
0

1, mang đến phương trình (sin2x-left(2m+sqrt2 ight)left(sinx+cosx ight)+2msqrt2+1=0) tìm những giá trị m để phương trình gồm đúng 2 nghiệm (xinleft(0;dfrac5Pi4 ight))

2,tìm tất cả các quý giá thực của tham số m để phương trình (cos2x+left(2m+1 ight)sinx-m-1=0) gồm đúng 2 nghiệm thuộc khoảng (left(dfracPi2;dfrac3Pi2 ight))

3, cho phương trình (cos^2x-2mcosx+6m-9=0) tìm các giá trị m để phương trình có nghiệm ở trong khoảng (left(-dfracPi2;dfracPi2 ight))

 


Lớp 11 Toán bài bác 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác cùng phương t...
0


Xem thêm: Nam Cự Giải Và Nữ Sư Tử - Cung Sư Tử Và Cự Giải Có Hợp Nhau Không

0

1. Tập quý giá của hs: y = sin2x + cos2x là?

2. Giải pt: (fraccosx-2sinx.cosx2cos^2x+sinx-1=sqrt3)

3. Kiếm tìm GTLN cùng GTNN của hs: (y=fracsinx+2cosx+32+cosx)

4. Tập giá trị của: (y=sqrt3cosfracx2-sinfracx2)

5. Giải pt: (sqrt3left(sin2x+cos7x ight)=sin7x-cos2x)

6. Giải pt: (cos5x.cosx=cos4x.cos2x+3cos^2x+1)

7. Đồ thị hs: (y=sinleft(x+fracpi4 ight)) trải qua điểm như thế nào sau đây? (a.Mleft(fracpi4;0 ight)) (b.Mleft(fracpi2;1 ight)) (c.Mleft(frac-pi4;0 ight)) d. M(1;1)

8. Nghiệm của pt: (2sin^2x-3sinx+1=0) thỏa đk: (0le xlefracpi2) là:

9. đến pt: m(sinx+cosx)+sinx.cosx+1=0. Tra cứu m để pt gồm đúng 1 nghiệm thuộc: (left)

10. Giải pt: (sqrt3cos5x-sin5x=2cos3x)

11. Tập cực hiếm của hs: y = cos2x + 4sinx - 2 là?

12. Pt: (2cos^2x+5sinx=4) bao gồm nghiệm âm lớn nhất =?

13. Tổng toàn bộ các nghiệm của pt: cos5x + cos2x + 2sin3x.sin2x = 0 bên trên đoạn: (left<0;2pi ight>) là?

14. Search m để pt: cos2x - (2m - 1)cosx - m + 1 = 0 bao gồm đúng 2 nghiệm thuộc: (left) là?

15. Đồ thị hs: y = tanx - 2 đi qua? a. O(0;0) b.M(left(fracpi4;-1 ight)) c. (Nleft(1;fracpi4 ight)) d. (Pleft(frac-pi4;1 ight))